Allmänna affärsvillkor (AGB), fatkiller.nu

Förtroende är grunden för ett gott partnerskap och bygger på ärlighet och öppenhet. Därför har vi sammanställt all viktig information och samtliga avtalsvillkor som gäller när du beställer produkter från vår webbshop. Vänligen läs igenom villkoren nedan nogrannt.

§ 1 Leverantör och omfattning

§ 2 Ingå avtal

§ 3 Abonnemang, uppsägning

§ 4 Priser, fraktkostnader

§ 5 Betalning, dröjsmål, påföljder vid dröjsmål

§ 6 Avräkning

Du kan endast kräva avräkning av en skuld om motfordran är obestridd eller vunnit laga kraft.

§ 7 Leverans, äganderättsförbehåll

§ 8 Häva köp

Om du är konsument i enlighet med det som anges i § 13 BGB, har du ångerrätt enligt villkoren nedan. Du anses vara konsument om köpet görs för ändamål som huvudsakligen inte rör kommersiell eller yrkesmässig verksamhet.

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal utan skäl inom 14 dagar. Ångerrätten på 14 dagar gäller

För att utnyttja ångerrätten, vänligen kontakta

Aliaz
P.O. Box No 7044
75306 Lehmja, Harjumaa, Estonia
Postal Licence No. 221
E-post: se@fatkiller.nu

Vänligen skicka en tydlig förklaring till varför du önskar frånträda avtalet (t.ex. via brev, telefax, eller e-post). Använd gärna bifogad ångerblankettsmall, även om det inte är obligatoriskt. För att kunna utnyttja ångerrätten måste du meddela oss om ditt beslut att säga upp detta avtal inom angiven ångerfrist.

Ångerrättens påföljder

Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi samtliga betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (dock med undantag för merkostnader som uppkommer till följd av det faktum att du valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning av detta avtal. Vid återbetalning använder vi oss av samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida något annat inte uttryckligen har avtalats. Du kommer inte under några omständigheter debiteras för några avgifter till följd av återbetalningen.

Du måste omedelbart och under alla omständigheter returnera produkterna till oss utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag du meddelat oss om uppsägning av detta avtal. Ångerrätten beaktas om du returnerar produkterna före utgången av dessa 14 dagar.

Du står själv för de direkta utgifter som tillkommer för att returnera produkterna.

Du är endast ansvarig för eventuell värdeminskning av produkterna som beror på annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion.

Fullfölja ångerrätten

Ångerblanketten finns för nedladdning i slutet av avtalet

§ 9 Transportskador

Om du erhåller skadade produkter ska du omedelbart reklamera till leverantören och informera oss om det inträffade. Om du inte reklamerar och meddelar oss omedelbart, påverkar detta inte dina garantirättigheter.

§ 10 Garanti

Dina garantianspråk regleras av bestämmelserna i §§ 433 BGB om inget annat avtalats.

§ 11 Ansvar

§ 12 Övrigt

Om en eller flera bestämmelse i dessa AGB är ogiltiga eller ogiltigförklaras, påverkas inte giltigheten hos övriga villkor.

Skriv ut  Spara som PDF Mall, ångerblankett Integritetspolicy